Ik ben professional

Ik ben patiënt

Als patiënt ben je ‘jammergenoeg’ professional op het gebied van het aan den lijve ondervinden van de problemen die slaapapneu veroorzaken en de behandeling. Veel patiënten hebben een lange weg afgelegd voordat ze de diagnose ‘slaapapneu’ kregen. 

Er bestaat in Nederland een uitstekende, actieve patiëntenvereniging die veel organiseert voor de leden en ze met raad en daad bij staan.

Meer informatie over de apneuvereniging vindt u hier

Ik ben huisarts

Als u als huisarts vermoedens heeft van slaapapneu bij één van uw patiënten, kunt u de patiënt insturen voor onderzoek naar het slaapcentrum in het ziekenhuis waar u veel mee samenwerkt. Het is goed om de wachttijden voor de slaaponderzoeken in de gaten te houden, die willen nog wel eens oplopen. U kunt dan eventueel ook terecht in één van de ZBC’s die er ondertussen in Nederland zijn gevestigd. Deze zijn terug te vinden via zorgdomein.

Ik ben verwijzer

De MRA in de basisverzekering bij de behandeling van OSAS

Hoe is het geregeld?

Vanaf 1 januari 2010 is de MRA opgenomen als verzekerde prestatie binnen de Zorgverzekeringswet. De MRA is in het kader van de Zorgverzekeringswet onderdeel van de functioneel omschreven hulpmiddelenzorg en valt voor verstrekking en vergoeding in de categorie van “Uitwendige hulpmiddelen voor het ademhalingsstelsel”.
De verwachting is dat de MRA in toenemende mate ingezet zal gaan worden als eerste voorziening bij slaap apneu patiënten en dat pas in tweede instantie voor een cpap/bpap als hulpmiddel gekozen zal worden.
Als advies bij de verstrekking van de MRA dient de nieuwe CBO-richtlijn voor OSAS behandeling die per 1-1-2010 actief wordt. In deze richtlijn wordt gesproken over een aantal criteria waaraan de behandeling moet voldoen:

1. Er moet een verwijsrelatie bestaan tussen de longarts, KNO-arts en de inhoudsdeskundige tandarts.

2. De behandeling wordt uitgevoerd door een inhoudsdeskundige tandarts of tandarts-specialist.

3. De MRA is een individueel aangemeten, op gebitsmodellen vervaardigd apparaat dat de onderkaak in een voorwaartse positie brengt.

Wat is een goede MRA?

Wij zijn Goedegebuure Slaaptechniek en hebben al sinds 1997 ervaring met de MRA. We zijn dit type behandeling opgestart met tandarts Frits de Vries. Al snel merkten we dat de MRA-behandelingen veel succes kenden bij zowel snurkers als slaapapneupatiënten. Wij vonden dan ook dat meer tandartsen in Nederland deze behandelingen zouden moeten gaan uitvoeren. Daarom zijn wij samen met, de eerder genoemde, Frits de Vries gestart met een MRA-opleiding voor tandartsen.

Via Frits de Vries kwamen wij in contact met Aarnoud Hoekema uit Groningen, die een doctoraal studie wilde uitvoeren die een vergelijking zou maken tussen het gebruik van de CPAP en de MRA bij OSAS-behandeling. Dit onderzoek is uitgevoerd met door ons geproduceerde MRA’s van het type TAP. Aarnoud Hoekema heeft veel lof uit de hele wereld geoogst met zijn onderzoek, waaruit bleek dat de MRA-behandeling bij mild en matig OSAS (AHI tot 30) een gelijke mate van effectiviteit kent als behandeling met de CPAP.

In 2005 heeft Aarnoud Hoekema de opleiding van Frits de Vries voor ons overgenomen. Tezamen met Frits de Vries heeft hij ongeveer 80 Nederlandse en Belgische tandheelkundigen opgeleid. Vanuit deze groep tandheelkundigen die elkaar jaarlijks terugzagen op een gezamenlijke studiedag, ontstond de behoefte om samen met een aantal tandheelkundigen, waarvan wij wisten dat ze ook actief waren met de MRA-behandeling, te starten met een wetenschappelijke vereniging voor tandheelkundige slaapgeneeskunde. Dit resulteerde in de oprichting van de NVTS eind 2008.

We hebben als producent van MRA’s al met veel verschillende typen MRA’s gewerkt. Sinds begin 2008 leveren wij ook de SomnoDent. Dit type MRA is volgens ons het beste type MRA dat op dit moment te leveren is. De SomnoDent is ontwikkeld door het Australische bedrijf SomnoMed. Dit bedrijf heeft er voor gezorgd dat de SomnoDent FDA en Swiss-medic approved is als medisch hulpmiddel bij de behandeling van slaapapneu. Ook is het product volledig gepatenteerd. SomnoMed bewaakt ook de kwaliteit van de SomnoDent zeer nauwkeurig. De hele keten is wereldwijd ISO 13485 gecertificeerd.

Naar wie kan ik verwijzen?

De SomnoDent kan alleen worden aangemeten door gecertificeerde tandheelkundigen. Deze behandelaars zijn te vinden op onze website

Wat is verzekerd?

Zoals vermeld, is de MRA vanaf volgend jaar opgenomen in de basisverzekering. Dit geldt voor patiënten, waarbij middels een slaaponderzoek is vastgesteld dat de patiënt last heeft van obstructief slaapapneu, met een AHI tussen 5 en 30. We zijn erg verheugd, dat wij contracten hebben afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland.

Wat kunnen wij voor u doen

Wij willen er graag voor zorgen dat uw patiënten op een goede manier de beste MRA aangemeten krijgt, die ook nog eens volledig vergoed wordt. Dit kan het beste als u een directe relatie heeft/krijgt met één of meerdere van de gecertificeerde tandartsen of misschien wilt u wel liever blijven samenwerken met een tandarts waar u al langer mee samenwerkt, die moet dan wel eerst worden bijgepraat over de behandeling. U kunt altijd telefonisch contact opnemen met SomnoMed Goedegebuure 088-4300201 of mailen.

Ik ben tandheelkundig professional

U bent de tandheelkundig behandelaar en gaat de SomnoDent aanmeten bij de patiënt. Er bestaat een wetenschappelijke vereniging, de NVTS (Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde) die een opleidings- en accreditatieprogramma kent voor tandheelkundigen die met de MRA behandeling willen starten. Voor meer informatie kunt u altijd telefonisch contact opnemen met SomnoMed Goedegebuure 088-4300201 of mailen.

Meer informatie vindt u op de website van deze vereniging www.nvts.nl

SomnoDent versus andere typen MRA

Wetenschappelijk onderzoek

De SomnoDent is het MRA waarmee het meeste wetenschappelijk onderzoek is uitgevoerd. Een overzicht van dit onderzoek vindt u hier

Richtlijnen behandeling OSAS

Er bestaat in Nederland een behandelrichtlijn voor de behandeling van OSAS (obstructief SlaapApneu Syndroom).

De officiële versie via de Federatie Medisch Specialisten vindt u hier

De patiënten versie van de apneuvereniging vindt u hier.

De tandheelkundige versie voor het aanmeten van een MRA van de NVTS (Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde) vindt u hier

Hoe herken je een echte SomnoDent

‘Goed voorbeeld doet goed volgen’, is een bekend Nederlands spreekwoord. Dat geldt ook voor de SomnoDent. Er bestaan op de Nederlandse markt een aantal kopieën van de echte SomnoDent. Overtuigd u er van dat u een echte krijgt.

De echte SomnoDent is te herkennen aan het SomnoMed-logo en het unieke productnummer op de SomnoDent zelf. Een voorbeeld hiervan ziet u op de foto hieronder.