Het traject

ik denk dat ik slaapapneu heb. Wat nu???

Als u denkt dat u last heeft van slaapapneu, dan meldt u zich bij uw huisarts. Dat is namelijk degene die u kan verwijzen voor een slaaponderzoek naar een slaapcentrum, want er moet eerst worden onderzocht of uw probleem een slaapapneuprobleem is, of misschien wel een ander probleem. Er wordt tijdens het onderzoek ook vastgesteld in welke mate u last heeft van slaapapneu. Met andere woorden heeft u slechts een milde vorm van slaapapneu of misschien wel een ernstige vorm. Dit heeft allemaal invloed bij het maken van een keuze voor de beste behandeling van uw slaapapneu.

Het slaapcentrum

Het slaapcentrum is meestal gevestigd in het ziekenhuis bij u in de buurt. Er zijn ondertussen ook een aantal zelfstandige slaapklinieken, waar de wachttijden meestal korter zijn in het ziekenhuis. Deze zelfstandige klinieken zijn voor uw huisarts te bereiken via zorgdomein.

Het slaaponderzoek 

Het slaaponderzoek zal in verschillende fasen worden uitgevoerd (dit verschilt heel erg per ziekenhuis). In eerste instantie zal worden vastgesteld of het waarschijnlijk is dat u een vorm van slaapapneu heeft of niet. Dit gebeurt meestal door het invullen van een vragenlijst, maar steeds vaker wordt dit aangevuld met een aanvullende test met een heel simpel apparaatje waarmee u een nachtje moet slapen om vast te stellen of er sprake is van slaapapneu.

Als er inderdaad sprake is van een grote kans op slaapapneu, zult u een nachtje moeten slapen met een ingewikkelder apparaat. Dat apparaat wordt ’s nachts op de borst gedragen en vanuit dat kastje zitten draadjes verbonden met plekken aan uw lichaam om vast te stellen in welke mate u last heeft van slaapapneu (of eventueel andere slaapstoornissen). Het nachtje slapen met het apparaat gebeurt meestal in uw eigen bed, maar wordt soms ook in het ziekenhuis uitgevoerd.

Als de resultaten van het slaaponderzoek bekend zijn, worden deze met u besproken en volgt er soms ook nog een onderzoek bij de KNO-arts om te kijken of er misschien verstoppingen in uw luchtwegen aanwezig zijn die de oorzaak van de slaapapneu zijn.

De behandeling

Als alle onderzoeken zijn afgerond, kan er worden gestart met de behandeling. In Nederland bestaan richtlijnen voor de behandeling van slaapapneu. Heel eenvoudig gezegd is de eerste behandeloptie als uw diagnose mild of matig slaapapneu is: MRA. Als uw diagnose ernstig slaapapneu is, is de eerste behandeloptie: CPAP.

De MRA

Als uw behandeling een MRA wordt, kunt u terecht bij één van onze aangesloten NVTS-geaccrediteerde tandheelkundigen (tandarts, orthodontist of kaakchirurg). Een overzicht vindt u elders op deze website.

In de tandartspraktijk zal eerst worden onderzocht of uw gebit wel geschikt is voor het dragen van een MRA. Daarna worden gebitsafdrukken gemaakt (in sommige praktijken gebeurt dit digitaal met een mondscanner) en een beetregistratie gedaan. Hierna wordt de SomnoDent geproduceerd in het tandtechnisch laboratorium. Na 3 weken kunt u weer terecht in de praktijk om de SomnoDent te passen. 

Hierna begint de eigenlijke behandeling pas. Uw tandheelkundig behandelaar zal afspraken met u maken voor een aantal vervolgafspraken, om te zien hoe de behandeling gaat.

Als u eenmaal tevreden bent over de resultaten van de behandeling, zullen de vervolgafspraken steeds met een grotere tussenpauze worden gemaakt.

Meetapparatuur tijdens het slaaponderzoek

Hoe wordt een SomnoDent gemaakt

Snurken kan je je relatie kosten

Snurken maakt iedere nacht meer dan 2 miljoen slachtoffers (in Nederland)

Snurken kan je je carriere kosten